Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 


  Υπηρεσίες
          προς το κοινό

 

Τα Γ.Α.Κ.-Αρχεία Ν. Δράμας λειτουργούν τις εργάσιμες ημέρες των δημοσίων υπηρεσιών. Το ωράριο λειτουργίας του Αναγνωστηρίου-Βιβλιοθήκης είναι 08.30'-14.30'.
Οι επισκέπτες μπορούννα αναζητήσουν δημόσια ή ιδιωτικά αρχεία με τους περιορισμούς των άρθρων 42 του ν. 1946/91 και 16 του ν. 2690/1999, καθώς και των διατάξεων του ν. 2472/1997.
Η πρόσβαση στο υλικό γίνεται μετά τη συμπλήρωση ειδικής αίτησης όπου αναγράφονται τα στοιχεία και η ιδιότητα των μελετητών, ο σκοπός της έρευνας, η υποχρέωση να αναφέρουν την πηγή και η δέσμευσή τους να καταθέσουν στα Αρχεία μας ένα αντίτυπο (βιβλίο, ανάτυπο κλπ.)

Τα Αρχεία Ν. Δράμας ανταποκρίνονται και στο αίτημα ατόμων ή φορέων για την παροχή πληροφοριών και αποστολή καταλόγων ή και αντιγράφων αρχειακού υλικού (όταν αυτό είναι δυνατό) τηλεφωνικώς, δι' αλληλογραφίας ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αναγνωστήριο

Κανονισμός αναγνωστηρίου

Αίτηση ερευνητή

Αίτηση χορήγησης αντιγράφων

Αίτηση αναπαραγωγής υλικού

Δήλωση για προσωπικά δεδομένα

Αίτηση ερευνητή στα Αγγλικά (Researcher Application Document)

Αίτηση χορήγησης επικυρωμένου αντιγράφου Δικαστικών Αρχείων

Ενημέρωση παλαιών ερευνητών για το νέο νόμο Περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR)

Βιβλιοθήκη

Στα Αρχεία Ν. Δράμας λειτουργεί βιβλιοθήκη, υποστηρικτικά στις δραστηριότητες των Αρχείων και στις έρευνες όσων συμβουλεύονται το αρχειακό υλικό Γ.Α.Κ. Ν. Δράμας.
Οι τίτλοι καλύπτουν ιστορικά, αρχειονομικά αλλά και παιδαγωγικά θέματα, ενώ ιδιαίτερη ενότητα αφορά διάφορα θέματα της τοπικής βιβλιογραφίας.

Η βιβλιοθήκη δεν είναι δανειστική. Το κοινό έχει πρόσβαση κατά τις ώρες λειτουργίας της υπηρεσίας ή, σε περιπτώσεις ανάγκης, και σε άλλες ώρες, μετά από συνεννόηση με το προσωπικό.

Επισκέψεις σχολείων

Οι επισκέψεις πραγματοποιούνται σε συνεργασία με την εκπαιδευτική κοινότητα του Νομού, είτε ως μεμονωμένες επισκέψεις μαθητών, στο πλαίσιο της υλοποίησης των σχολικών ερευνητικών εργασιών τους, είτε κατά τμήμα με τη συνοδεία υπεύθυνων εκπαιδευτικών και μετά από συνεννόηση με το προσωπικό του Αρχείου.

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση επισκεφθείτε την υπηρεσία ή επικοινωνήστε τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail (βλ. Στοιχεία επικοινωνίας).

 


ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ


 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)