Χάρτης Πλοήγησης Συχνές ερωτήσεις Συνδέσεις
 
  Αρχεία - Συλλογές
ΙΣΤΟΡΙΚΟ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΚΟΙΝΟ
ΑΡΧΕΙΑ-ΣΥΛΛΟΓΕΣ
    Διοικητικά
     Δικαστικά
     Δημοτικά
     Συμβολαιογραφικά
     Εκπαιδευτικά
    Εκκλησιαστικά
    Προσωπικά - οικογενειακά
    Σωματείων
    Επαγγελματικών Ενώσεων
    Οργανισμών - ΝΠΔΔ
    Μεμονωμένες συλλογές
    Συλλογές τύπου
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
ΝΕΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
 


ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΡΧΕΙΑΚΕΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 
To παρόν έργο συγχρηματοδοτήθηκε
από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα
Κοινωνία της Πληροφορίας του
Γ΄ΚΠΣ (80% από ΕΤΠΑ - 20% από Εθνικούς Πόρους)
 
 
 
 

 

 


Στα Γ.Α.Κ. – Αρχεία Νομού Δράμας φυλάσσονται αρχεία και συλλογές που αφορούν στην ιστορία της πόλης της Δράμας και της περιοχής της.
Σύμφωνα με το σύστημα που ακολουθείται στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, κάθε αρχείο μετά την εγγραφή του στο βιβλίο εισαγωγής εντάσσεται στην ομάδα αρχείων στην οποία ανήκει (Ειδικό Ευρετήριο). Η ομαδοποίηση γίνεται με δελτία και είναι θεωρητική και όχι φυσική.
Συγκεκριμένα στα Αρχεία Ν. Δράμας υπάρχουν οι εξής ομάδες αρχείων:

ΔΗΜΟΤΙΚΑ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ
ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ
ΤΥΠΟΣ
ΣΥΛΛΟΓΕΣ

 

 

Χειρόγραφη επιστολή του  Φ. Σβορώνου, ιδιοκτήτη του ξενοδοχείου Central - έτος 1905